USG jamy brzusznej

Wybierz datę badania

Lek. Piotr Porembski
Brak dostępnych terminów

SKU
560_1643014032_1303307950
Zapoznałem się z przeciwwskazaniami do wykonania badania
Zaznacz wymaganą zgodę
Akceptuję regulamin placówki
Zaznacz wymaganą zgodę
Akceptuję klauzulę informacyjną administratora danych osobowych
Zaznacz wymaganą zgodę
Opis badania

USG jamy brzusznej - nieinwazyjne i bezbolesne badanie opierające się na falach akustycznych o wysokiej częstotliwości, które przenikają przez komórki organizmu. Obraz badanego narządu wyświetlany jest na monitorze. USG jamy brzusznej pozwala ocenić narządy takiej jak: wątroba, śledziona, trzustka, pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe i jelita. Pozwala również na zobrazowanie nerek, aort wraz z dużymi naczyniami krwionośnymi, a także pęcherz moczowy.

Jak przygotować się do badania?
Na co najmniej 6 godzin przed badaniem nie można nic jeść, dopuszcza się picie niegazowanej wody niewielką ilość, małymi porcjami starając się przy tym unikać nadmiernego połykania powietrza, nie należy też żuć gumy ani palić papierosów, pacjenci przyjmujący leki – powinni leki przyjąć zgodnie z zaleceniem lekarza, popijając je niegazowaną wodą, nie później jednak, niż 1 godzinę przed badaniem, w godzinach popołudniowych/wieczornych w dzień poprzedzający badanie należy unikać pokarmów i płynów wzdymających, napojów gazowanych, jogurtów, itp. pacjenci z tendencją do wzdęć – poza w/w zaleceniami, powinni zachować lekkostrawną dietę już dwa dni przed badaniem, Poprawić jakość badania można również wprowadzając 2 dni przed badaniem odpowiednią dietę – tj. bez wzdymających pokarmów: np. kapusty, grochu, fasoli, jabłek, winogron i innych owoców pestkowych, ani napojów gazowanych. Można dodatkowo zastosować środki odgazowujące, np. Espumisan, 3 dni przed dniem badania (3x dziennie po 2 tabl.), jednak w dniu badania tabletek już nie należy przyjmować.
Dane techniczne badania
Aparat USG MyLab X6 firmy ESAOTE.
Przeciwwskazania
Placówka nie wskazuje przeciwwskazań do usługi.
ul. Racławicka 129 lok. 2U, Warszawa
0
(0 opinie)
Regulamin placówki

OGÓLNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY
podmiotu wykonującego działalność leczniczą


§ 1
Podmiot leczniczy, działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności: 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, zwanej dalej Ustawą o działalności leczniczej.


§ 2
Podmiotem świadczącym usługi medyczne jest Instytut Diabetologii Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Racławickiej 129/lok. 20, 02-117 Warszawa. 


§3
Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.


Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego należy udzielanie indywidualnych porad i konsultacji.


§4
W skład zakładu leczniczego wchodzą jednostki i komórki organizacyjne podmiotu leczniczego wskazanego w § 3. Szczegółowy wykaz oraz zasady organizacji jednostek dostępny jest w siedzibie podmiotu.


§5
Podmiot medyczny w ramach oferowanej usługi poprzez portal CENOMED świadczy porady medyczne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w formie online, telefonicznej oraz stacjonarnej.


§6
Podmiot medyczny udziela świadczeń online, telefonicznie oraz stacjonarnie w siedzibie wskazanej w § 2.


§7
Szczegółowy przebieg procesu udzielania świadczeń określają regulaminy wewnętrzne dostępne w siedzibie podmiotu.


§8
Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się na wniosek pacjenta, osoby upoważnionej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.
Udostępnianie odbywa się z poszanowaniem prawa do prywatności.


§9
Świadczenie usług jest odpłatne zgodnie z cennikiem udostępnionym przez podmiot medyczny.
Bezpłatne odwołanie wizyty jest możliwe na 3 dni przed wizytą.


§10
Zmiana regulaminu wymaga opublikowania i podania do wiadomości pacjenta.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Instytut Diabetologii


KLAUZULA INFORMACYJNA INSTYTUT DIABETOLOGII SP. Z O.O.


Podstawa prawna: Art. 13 RODO.  1. 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Instytut Diabetologii Sp. 


z o.o. z siedzibą przy ul. Racławickiej 129/lok. 20, 02-117 Warszawa.  1. 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Marta Puchalska: iod@instytutdiabetologii.pl, 


tel. 505 795 484. Na ten adres można kierować wszelkie pytania dotyczące przetwarzania 


danych osobowych. 1. 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 2. a. Niezbędnym do realizacji Świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b RODO

 3. b. Realizacji obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.


c RODO, wynikającego z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z obowiązku archiwizowania dokumentacji oraz z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, w 


związku z rozliczeniami c. Spełnienia usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, takich 


jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami, kontakt w celu umówienia terminu wizyty, jej odwołania lub przypomnienia, poinformowania o dostępności wyników badań 1. d. Skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadanie pytania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mail, telefon) Odbiorcami podanych przez Państwa danych osobowych mogą być organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa np. NFZ, dostawcy usług pocztowych oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług. 

 2. e. 

 3. Podane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres: 

 4. a. Wynikający z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 5. Wynikający z przepisów podatkowych - do 5 lat (od zakończenia roku)

 6. Czasu przedawnienia roszczeń. 

 7. 5. W związku przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: 

 8. a. dostępu do treści danych

 9. do sprostowania

 10. do usunięcia danych w przypadku, gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej

 11. do przenoszenia w zakresie danych, które przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody

 12. e. ograniczenia przetwarzania

 13. wniesieni sprzeciwu

 14. g. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 15. Wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 16. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie jednak brak możliwości skorzystania z naszych usług. 


02-117 Warszawa ul. Racławicka 129 lok.2U 


www.instytutdiabetologii.pl 


[email protected] +48 22 616 44 74 +48 505 795 484 


 

Realizacja usługi przez portal

 

Cenomed.pl nie jest wykonawcą usług ani świadczeń medycznych. Pomagamy Ci zarezerwować wizytę lub kupić usługę w najlepszych placówkach medycznych, z którymi współpracujemy.  Po zarezerwowaniu wizyty poprzez Cenomed.pl wybrana przez Ciebie placówka jest odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z Tobą i realizację świadczenia medycznego lub wykonanie usługi.

 

Portal Cenomed.pl może skontaktować się z Tobą w celu uzyskania informacji o wykonanym świadczeniu medycznym lub usłudze.

USG jamy brzusznej - nieinwazyjne i bezbolesne badanie opierające się na falach akustycznych o wysokiej częstotliwości, które przenikają przez komórki organizmu. Obraz badanego narządu wyświetlany jest na monitorze. USG jamy brzusznej pozwala ocenić narządy takiej jak: wątroba, śledziona, trzustka, pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe i jelita. Pozwala również na zobrazowanie nerek, aort wraz z dużymi naczyniami krwionośnymi, a także pęcherz moczowy.

Więcej informacji
Przeciwwskazania Placówka nie wskazuje przeciwwskazań do usługi.
© 2021 Cenomed. All rights reserved.