12-05-2016

Zalety wysokopolowych rezonansów magnetycznych

Niektóre pracownie MR dysponują aparatem do rezonansu magnetycznego o niskim polu, np. 0,3 T, z kolei inne informują pacjentów, że posiadają aparaty wysokopolowe, np. 1,5 T, a nawet 3 T. Co oznaczają te liczby i jakie są zalety wysokopolowych aparatów do MR?

sprzęt do rezonansu magnetycznegoLiczba T oznacza natężenie pola magnetycznego wyrażone w teslach. Nazwa tej jednostki pochodzi od nazwiska Nikoli Tesli, wynalazcy m.in. silnika elektrycznego, radia, elektrowni wodnej, baterii słonecznej. Przyjmuje się, że aparaty do MR wysokopolowe, to takie, których natężenie pola magnetycznego wynosi co najmniej 1,5 T. Systemy niskopolowe mają wartości od 0,2 T do 0,35 T.

Zalety wysokopolowych systemów to przede wszystkim większa rozdzielczość oraz krótszy czas badania. Pozwalają one na wykonanie obrazów wysokiej jakości i wykrycie drobnych zmian, które mogą zostać niezauważone w przypadku użycia niskopolowego aparatu. Niektóre zaawansowane techniki, takie jak spektroskopia MR, dyfuzja, badania czynnościowe są możliwe do przeprowadzenia tylko z wykorzystaniem systemów wysokopolowych.

Natężenie pola to jednak nie jedyny wskaźnik decydujący o zaawansowaniu aparatu do MR. Znaczenie ma też liczba tzw. cewek, natężenie gradientów pola magnetycznego i czas narastania gradientów. Aparaty do MR powinny być też wyposażone w konsolę diagnostyczną ze specjalistycznym oprogramowaniem, które pozwoli na interpretację wyników badania. Wskazane jest też wyposażenie aparatu w automatyczną strzykawkę, która ułatwi podawanie środka kontrastującego.

Niskopolowe aparaty do rezonansu magnetycznego

Pomimo oczywistych zalet wysokopolowych systemów, aparaty niskopolowe też znajdują zastosowanie w nowoczesnej diagnostyce. Niskie natężenie pola stosowane jest w otwartych rezonansach magnetycznych. Systemy otwarte pozwalają na wykonanie badania bez stresu u osób z klaustrofobią oraz u dzieci. Umożliwiają też wykonanie badania MR u osób, które posiadają metalowe części w swoim organizmie (np. implanty ortopedyczne, stomatologiczne itp.) oraz u osób ze znaczną otyłością.

otwarty rezonans magnetyczny