10-05-2016

Zalety wielorzędowego tomografu komputerowego

Niektóre ośrodki oferują badanie TK z wykorzystaniem 4-rzędowego tomografu komputerowego, inne 16-rzędowego, a jeszcze inne dysponują tomografem 64-rzędowym, a nawet 128-rzędowym. Co oznaczają te liczby i jakie są zalety wielorzędowych tomografów komputerowych?

sprzęt do tomografii komputerowejOd początku lat 70. XX w., gdy wprowadzono do praktyki klinicznej tomograf komputerowy, następuje stały rozwój techniki i metod badań przy jego użyciu. W wyniku tomografii komputerowej uzyskuje się obraz narządów i tkanek, przy zastosowaniu lampy rentgenowskiej, w specjalnie stworzonym do tego aparacie. Jednym z przełomów w jej rozwoju było zwiększenie liczby rzędów detektorów - czyli elementów odbierających promieniowanie, co daje wiele zalet:

  • zostaje skrócony czas badania - im więcej rzędów w tomografie komputerowym, tym szybciej dokonuje się zebranie danych (np. w 4-rzędowym tomografie badanie serca trwało ponad pół minuty, a w 64-rzędowym już tylko 10 s),
  • zwiększa się rozdzielczość przestrzenna - obraz budują części (woksele) o najmniejszej możliwej wielkości 0,4 x 0,4 x 0,4 mm, zatem oddaje on bardzo dużo szczegółów,
  • zwiększa się rozdzielczość czasowa - można zobrazować ten sam narząd w krótkich odstępach czasu i ocenić jego pracę (np. dokonać analizy przepływu kontrastu w wątrobie);
  • zwiększa się wielkość obszaru skanowanego podczas jednego obrotu lampy - a więc potrzeba mniejszej dawki promieniowania do przeprowadzenia całego badania.

Warto zaznaczyć, że wszystkie te parametry polepszają się przy wzroście liczby rzędów. Dlatego dąży się do jej powiększania - w tej chwili istnieją już tomografy 320-rzędowe!

Wielorzędową tomografię komputerową łączy się ze spiralną tomografią. Równoległy rozwój technologii skanowania oraz możliwości obróbki komputerowej umożliwia tworzenie wizualizacji narządów i tkanek wewnętrznych, co ułatwia pracę lekarzom. Uzyskuje się trójwymiarowy obraz, którym można manipulować (obracać, przesuwać, usuwać elementy zasłaniające kluczowe obszary, itp.), co pozwala na lepszą ocenę, diagnozę, planowanie leczenia bądź operacji.

Zastosowanie wielorzędowych tomografów jest szerokie. Może być szczególnie użyteczne przy badaniach serca (m.in. ocenie zwężenia lub uwapnienia tętnic, obrazowaniu anatomii serca lub ewentualnych guzów), przewodu pokarmowego (m.in. ocenie grubości ściany jelita, diagnozie zwężeń, guzów, przetok, raka jelit i innego rodzaju zmian), dróg oddechowych, naczyń krwionośnych, układu moczowego, czaszki i mózgu, trzustki, wątroby, śledziony, narządów rodnych, złożonych złamań (szczególnie bioder lub twarzoczaszki) oraz urazów rdzenia kręgowego.

Podsumowując, przy zastosowaniu wielu rzędów detektorów, badanie jest szybsze, dokładniejsze, pozwala na śledzenie zmian w czasie, a to wszystko przy zmniejszeniu dawki szkodliwego promieniowania. Dzięki swoim zaletom, wielorzędowa tomografia komputerowa okazuje się przydatna w diagnozowaniu licznych schorzeń.