W jaki sposób działa rezonans magnetyczny (RM)?

Rezonans magnetyczny (RM, MR lub MRI) to badanie pozwalające na dokładne sprawdzenie przekroju poszczególnych narządów wewnętrznych człowieka. To obecnie jedna z najczęściej stosowanych form diagnostyki obrazowej. Samo badanie rezonansem magnetycznym sprowadza się do wykorzystania magnetycznych właściwości atomów.

sprzęt do rezonansu magnetycznegoBadanie rezonansem jest nieinwazyjne. Wykorzystuje się w nim właściwości magnetyczne atomów, z których to składa się również ciało człowieka. Do przeprowadzenia rezonansu konieczne są: odpowiednio silne pole magnetyczne, fale radiowe i komputer, za pomocą którego można przemienić otrzymane dane w obraz.

W tym przypadku decydujący jest rodzaj magnesu, a w szczególności siła wytwarzanego przez niego pola magnetycznego. Ogólna zasada jest taka, że im większą moc posiada dany magnes, tym lepsze są wyniki. Niektóre rodzaje badań (np. ultraszybkie badania naczyniowe) można przeprowadzić w efekcie wyłącznie przy użyciu sprzętu pozwalającego na wytworzenie bardzo mocnego pola magnetycznego.

Przeczytaj więcej: Zalety wysokopolowych rezonanów magnetycznych

Równie istotne znaczenie odnośnie przeprowadzania badania RM ma odpowiednia izolacja wszelkiego rodzaju zewnętrznych fal elektromagnetycznych. Z tego właśnie powodu aparat do rezonansu magnetycznego umieszcza się w zamkniętej tubie (forma tunelu), zwanej oficjalnie klatką Faradaya. Bez izolacji uzyskanie miarodajnych wyników byłoby zdecydowanie utrudnione.

Podczas rezonansu do pacjenta wysyłane są fale radiowe, które oddziałują z protonami, czyli jednymi z podstawowych składników materii. Poprzez silne pole magnetyczne proton ulega namagnesowaniu – dzięki temu z kolei pochłaniane są impulsy fal elektromagnetycznych. Gdy fale radiowe przestają być wysyłane, protony wracają do swojego stanu pierwotnego i wtedy same stają się źródłem radiowego sygnału. Zróżnicowanie sygnałów wysyłanych przez protony, które jest efektem różnic między tkankami, jest później przetwarzane przez komputer. W konsekwencji możliwe jest uzyskanie obrazu medycznego, na podstawie którego lekarz może ocenić stan badanego narządu.