13-03-2017

Tomografia komputerowa w chorobach płuc

rak płucTomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny to badania nieocenione w diagnostyce oraz monitorowaniu leczenia chorób płuc. Tomografia komputerowa to obecnie najdokładniejsze badanie umożliwiające ocenę miąższu płuc, struktur kostnych (mostka i żeber) czy innych struktur śródpiersia. Dzięki tak precyzyjnemu obrazowaniu możliwe jest zdiagnozowanie niemal każdej choroby płuc, określenie zasięgu leczenia operacyjnego oraz ocena jego skuteczności.

Kiedy powinna być wykonana tomografia komputerowa klatki piersiowej?

Wskazaniem do badania tomografem klatki piersiowej są następujące sytuacje:

  • wykazanie niepokojących zmian w badaniu RTG klatki piersiowej,
  • diagnostyka chorób płuc: włóknienia, sarkoidozy, gruźlicy, pylicy, rozedmy, obrzęku płuc, zmian zapalnych płuc i oskrzeli, rozstrzeni płuc,
  • diagnostyka zmian nowotworowych i ocena ich rozległości oraz przerzutów,
  • klasyfikacja do zabiegów operacyjnych i monitorowanie leczenia antynowotworowego,
  • precyzyjne wykonanie biopsji cienkoigłowej,
  • zaburzona perfuzja płuc – w tym wypadku wykonuje się TK perfuzji płuc,
  • urazy klatki piersiowej,
  • obrazowanie serca i wielkich naczyń,
  • obrazowanie węzłów chłonnych klatki piersiowej.

Jak widać, tomografia komputerowa jest nieoceniona w diagnozowaniu i leczeniu chorób płuc. Umożliwia precyzyjne umiejscowienie procesów chorobowych płuc, które dają najczęściej charakterystyczne objawy: duszności, kaszel, krwioplucie, obrzęki, zasinienie skóry czy przewlekłe zmęczenie. Bez tomografii komputerowej niemożliwe jest ponadto zaplanowanie leczenia operacyjnego i kontrola jego skuteczności.

Przygotowanie do tomografii komputerowej klatki piersiowej i przebieg badania

Tomografia klatki piersiowej może być wykonana zarówno z kontrastem, jak i bez. Jeśli badanie wykonywane jest bez podania kontrastu, nie jest wymagane żadne przygotowanie ze strony pacjenta. Jeśli jednak planowane jest podanie kontrastu, pacjent powinien wykonać przed tomografią komputerową badania: mocznik i kreatyninę oraz TSH, a także zjawić się na badanie na czczo lub 6 godzin po ostatnim posiłku.

Tomografia klatki piersiowej trwa kilka minut i jest całkowicie nieinwazyjnym i bezbolesnym badaniem. Pacjent pozostaje w bezruchu w pozycji leżącej przez cały czas trwania badania. Przeciwwskazaniem jest ciąża, chyba, że istnieją poważne przesłanki medyczne do wykonania. Inne przeciwwskazania związane są z zastosowaniem środka kontrastującego i są to: choroby nerek lub wątroby, choroby tarczycy czy niewydolność krążenia.

Przeczytaj też: Tomografia komputerowa (TK). Jak przygotować się do badania?

Gdzie najlepiej wykonać tomografię komputerową?

Tomografię komputerową warto wykonać w ośrodku, który wyróżnia się doskonale przeszkoloną kadrą specjalistów. Bezbłędnie wykonają oni i opiszą wyniki tomografii komputerowej. Na uwagę zasługuje także wyposażenie w najnowszej generacji sprzęt, który emituje jak najmniejsze dawki promieniowania. Ponadto w doskonałym ośrodku diagnostycznym powinien być stosowany środek kontrastowy najwyższej jakości (niskoosmolarny i niejonowy). Wszystkimi tymi cechami wyróżnia się ośrodek Remed+Lectus Wałowa w Gdańsku, gdzie pacjent liczyć może na wizyty u doskonałych specjalistów oraz szeroki panel badań diagnostycznych, w tym tomografię komputerową, RTG, USG czy Fibroscan.