12-10-2016

Rezonans magnetyczny głowy - najistotniejsze informacje

pacjentka przed badaniem MRI głowyMRI czyli rezonans magnetyczny to obecnie najbardziej precyzyjna technika obrazowania struktur ludzkiego ciała. Jego działanie opiera się na zjawisku jądrowego rezonansu magnetycznego, generowanego w komórkach ciała pod wpływem pola magnetycznego emitowanego przez nadprzewodzący elektromagnes.

MRI głowy - informacje ogólne

Rezonans magnetyczny głowy umożliwia obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego oraz otaczających go tkanek, a także zaopatrujących go naczyń krwionośnych. Pozwala ponadto na ocenę narządów zmysłów - słuchu, równowagi i wzroku, a także jamy nosa i gardła, węzłów chłonnych oraz struktur kostnych czaszki. MRI głowy stanowi, więc niezwykle wszechstronne narzędzie diagnostyczne.

Wskazania do rezonansu magnetycznego głowy

Rezonans magnetyczny głowy wykonywany jest w celach diagnostycznych, wspomagająco podczas planowaniu zabiegów operacyjnych oraz w celu lokalizacji wrodzonych lub nabytych zmian anatomicznych. Najistotniejsze sytuacje pretendujące do wykonania MRI głowy to:

 • drgawki,
 • omdlenia,
 • bóle głowy,
 • zawroty głowy,
 • zaburzenia widzenia,
 • udar,
 • wodogłowie,
 • tętniak mózgu,
 • guzy mózgu,
 • stwardnienie rozsiane,
 • choroby otępienne,
 • guzy rdzenia kręgowego,
 • obrazowanie wad anatomicznych,
 • obrazowanie zmian naczyniowych,
 • wspomaganie planowania operacji chirurgicznych.

MRI głowy - warianty badania

Rezonans magnetyczny mózgu z kontrastem (gadolinem) podanym dożylnie ma na celu wzmocnienie sygnału i obrazu badania. Badanie tego typu identyfikuje obszary o wzmożonym unaczynieniu oraz uszkodzenia bariery krew - mózg. Jest to badanie z wyboru w diagnostyce nowotworów mózgu i rdzenia.

Angio - MR skoncentrowany jest na uwidocznieniu struktur naczyniowych, ocenianych pod kątem ich drożności, anomalii rozwojowych czy obecności tętniaków.

fMRI, czyli funkcjonalny rezonans magnetyczny głowy ma na celu badanie czynności układu nerwowego w oparciu o porównanie przepływu krwi o małym i znacznym utlenowaniu.

Rezonans magnetyczny głowy - przygotowanie do badania i przebieg

MRI głowy wymaga usunięcia wszelkich metalowych przedmiotów; obecność rozrusznika serca, metalowych protez i implantów oraz stentów naczyniowych jest przeciwwskazaniem do wykonania badania. Występuje jednak wyjątek od tej reguły dzięki czemu istniej możliwość wykonania badania u osób, które posiadają np. implanty ortopedyczne czy stomatologiczne. Do jego wykonania potrzebny jest odpowiedni sprzęt a mianowicie: niskopolowy aparat do rezonansu magnetycznego. Więcej na ten temat można przeczytać we wcześniej opublikowanym artykule pt. Zalety wysokopolowych rezonansów magnetycznych. Pacjent zobowiązany jest również do nieruchomego leżenia w tubie aparatury przez cały czas trwania badania (30- 60 minut). Obrazy są oceniane i rejestrowane w czasie rzeczywistym.

Przeczytaj też: Rezonans głowy a makijaż

Jeśli chodzi o dostępność badania, jakim jest rezonans magnetyczny głowy to Kraków jako miasto akademickie dysponuje wieloma placówkami z doskonale przeszkolonym personelem oraz specjalistycznym wyposażeniem. Szacując koszt tego badania to waha się on w granicach 450-500 zł dla badania bez kontrastu oraz 600-700 zł z kontrastem. AngioMRI to wydatek rzędu 550 zł.