22-05-2016

Na czym polega wirtualna kolonoskopia?

tomografia komputerowaWirtualna kolonoskopia, zwana też kolonografią to badanie jelita grubego z wykorzystaniem tomografu komputerowego (TK). Badanie pozwala na uzyskanie trójwymiarowych obrazów jelita i jest mniej inwazyjne niż klasyczna kolonoskopia.

Klasyczna kolonoskopia jest badaniem endoskopowym. Lekarz wprowadza do odbytu pacjenta rurkę zakończoną kamerą (tzw. endoskop) i przesuwa ją w głąb jelita grubego, aż do początku jelita cienkiego. Badanie nie jest przyjemne i ze względu na dolegliwości bólowe czasami wymaga znieczulenia.

Przebieg i przygotowanie do wirtualnej kolonoskopii

Wirtualna kolonoskopia polega na wykorzystaniu promieni rentgenowskich emitowanych przez tomograf komputerowy. Przed rozpoczęciem badania do odbytu pacjenta wprowadzana jest cienka elastyczna rurka, poprzez którą wdmuchiwany jest gaz – dwutlenek węgla, co pozwala na uzyskanie lepszych obrazów. Może to wywołać dyskomfort, jednak kolonografia TK nie wymaga użycia znieczulenia.

Badanie wykonuje się na plecach oraz na brzuchu. Trwa ono 15-30 minut, podczas których pacjent jest proszony o wstrzymywanie oddechu na kilka – kilkanaście sekund.

Do badania należy przygotować się tak samo jak do klasycznej kolonoskopii. Na 2-3 dni przed badaniem trzeba przejść na dietę lekkostrawną, a dzień przed badaniem zażyć środki przeczyszczające i przyjść na badanie na czczo.

Czasami wirtualna kolonoskopia wymaga podania środka kontrastującego, do czego również trzeba się przygotować.

Przeczytaj więcej: Tomografia komputerowa (TK). Jak przygotować się do badania?

Zalety i wady wirtualnej kolonoskopii

Do zalet wirtualnej kolonoskopii należy głównie mniejsza inwazyjność w porównaniu do klasycznej kolonoskopii. Ponadto, kolonografia TK, w przeciwieństwie do zwykłej kolonoskopii pozwala na zbadanie nie tylko światła jelita, ale również jamy brzusznej i miednicy mniejszej. Niesie też ze sobą mniejsze ryzyko perforacji (uszkodzenia) jelita.

Wadą wirtualnej kolonoskopii jest brak możliwości pobrania wycinka do badania histopatologicznego oraz usunięcia polipów. Dlatego jeśli badanie wykaże, że w jelicie znajdują się polipy, które trzeba usunąć lub inne zmiany, które trzeba zbadać, pacjent może zostać skierowany na klasyczną kolonoskopię. Badanie będzie jednak wtedy prostsze i szybsze, ponieważ lekarz będzie już posiadał informację, na których odcinkach jelita powinien się skupić.

Wskazania i przeciwwskazania do wirtualnej kolonoskopii

Wirtualna kolonoskopia jest szczególnie wskazana w przypadku pacjentów, u których istnieją przeciwwskazania do klasycznej kolonoskopii. Dotyczy to m.in. pacjentów z ostrą fazą zapalenia jelita oraz pacjentów po przebytej niedawno radioterapii jamy brzusznej. Wirtualna kolonoskopia jest też wskazana u osób, u których nie można wykonać pełnej kolonoskopii z powodu zrostów i przewężeń jelita. Jest również zalecana jako przesiewowe badanie w kierunku nowotworów jelita grubego.

Ze względu na promieniowanie rentgenowskie wirtualnej kolonoskopii nie można wykonać u kobiet w ciąży. Przeciwwskazaniem (ze względu na brak możliwości podania kontrastu) jest również uczulenie na środki kontrastowe oraz niewydolność nerek.

Zapisz się na badanie: