03-06-2016

Na czym polega wirtualna bronchoskopia?

Wirtualna bronchosktomografia komputerowaopia to badanie dróg oddechowych z wykorzystaniem tomografu komputerowego (TK). Jest to nieinwazyjna metoda diagnostyki, pozwalająca na uzyskanie trójwymiarowych obrazów.

Tradycyjna bronchoskopia jest badaniem endoskopowym, polegającym na wprowadzeniu do dróg oddechowych (poprzez usta lub nos) rurki zakończonej małą kamerą. Wirtualna bronchoskopia pozwala natomiast na uzyskanie obrazów dróg oddechowych bez konieczności wprowadzania endoskopu, wykorzystując promienie rentgenowskie.

Przeczytaj więcej: Jak przygotować się do badania tomografem komputerowym

Wskazania i przeciwwskazania do bronchoskopii wirtualnej TK

Bronchoskopia wirtualna jest wskazane przede wszystkim w sytuacjach, w których niemożliwe jest zbadanie drzewa oskrzelowego za pomocą tradycyjnej bronchoskopii. Dotyczy to między innymi pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, ciężkimi zaburzenia rytmu serca, pacjentów, którzy niedawno przebyli zawał serca.

Przeciwwskazaniem jest natomiast ciąża, ze względu na promieniowanie rentgenowskie. W niektórych przypadkach przeciwwskazaniem może być niewydolność nerek, co nie pozwoli na zastosowanie środka kontrastującego. Zastosowanie takich środków jest czasami konieczne, aby polepszyć uzyskane obrazy.

Zalety i wady bronchoskopii wirtualnej TK

Badanie bronchoskopia TK jest mniej inwazyjne dla pacjenta i nie wymaga podanie znieczulenia. Ponadto, pozwala na zajrzenie bardziej "w głąb" drzewa oskrzelowego. Tradycyjna bronchoskopia dociera do oskrzeli trzeciego rzędu, natomiast za pomocą wirtualnej bronchoskopii możliwe jest zbadanie rozgałęzień do piątego - siódmego rzędu. Bronchoskopia wirtualna, w przeciwieństwie do tradycyjnej nie pozwala jednak na pobranie wycinka do badania histopatologicznego, na ocenę koloru błony śluzowej ani na usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych.

Zapisz się na badanie: