20-06-2016

Na czym polega badanie koronarografia TK?

tomografia komputerowaKoronarografia tomografii komputerowej to nowoczesna metoda diagnostyki tętnic wieńcowych i serca. Badanie jest nieinwazyjne. W przeciwieństwie do klasycznej koronarografii nie wymaga nakłuwania tętnic ani hospitalizacji.

Najważniejszym celem koronarografii TK jest wykluczenie choroby wieńcowej, ponadto badanie stosuje się również w celu oceny morfologii jam serca. Badanie pozwala na określenie charakteru i rozległości blaszek miażdżycowych, jednak w niektórych sytuacjach, aby potwierdzić chorobę wieńcową, konieczne jest wykonanie klasycznej koronarografii.

Badanie koronarografia TK jest wykonywane tylko w niektórych pracowniach tomografii komputerowej. Wynika to z konieczności dysponowania odpowiednim sprzętem. Wykonanie wysokiej jakości koronarografii TK jest możliwe z wykorzystaniem wielorzędowych tomografów komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem i automatyczną strzykawką.

Jak wygląda badanie koronarografia TK

Przed badaniem pacjentowi zostaje założony wenflon, przez który podawany będzie środek kontrastowy (cienujący). Jest to środek, który pochłania promieniowanie rentgenowskie i dzięki temu pozwala na uwidocznienie przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. Ponadto, przed rozpoczęciem badania na klatkę piersiową przyklejane są elektrody EKG. U niektórych pacjentów konieczne jest też podanie leku zwalniającego pracę serca. Następnie pacjent kładzie się na plecach na specjalnym stole i wykonywane są skany, podczas których pacjent proszony jest o wstrzymywanie oddechu na kilka sekund.

Wskazania i przeciwwskazania do koronarografii TK

Koronarografia TK jest przydatnym badaniem u pacjentów z małym i umiarkowanym prawdopodobieństwem choroby wieńcowej, u których badanie to pozwala na wykluczenie choroby. Wskazane jest też u pacjentów, u których inne nieinwazyjne badania, takie jak test wysiłkowy czy badanie izotopowe dały niejednoznaczne wyniki. Inną grupą pacjentów, u których wskazana jest koronarografia TK są pacjenci po operacji wszycia pomostów aortalno-wieńcowych (by-passów). Badanie pozwala u takich pacjentów na ocenę funkcjonowania pomostów. Ponadto, koronarografię tomografii komputerowej wykonuje się u osób zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego, np. wymiany zastawki wewnątrzsercowej albo ablacji serca.

Koronarografia tomografii komputerowej jest niewskazana u pacjentów, którzy niedawno przebyli zawał serca oraz u osób z ostrym zespołem wieńcowym. Ze względu na promieniowanie rentgenowskie przeciwwskazaniem jest ciąża lub jej podejrzenie. Koronarografii TK, podobnie jak innych badań tomografii komputerowej z wykorzystaniem środków kontrastowych, nie powinno się też wykonywać u osób z niewydolnością nerek lub uczuleniem na środek kontrastowy.

Jak przygotować się do koronarografii TK

Ze względu na konieczność podania środka kontrastowego na badanie należy przyjść na czczo. Należy też wykonać wcześniej badanie poziomu kreatyniny we krwi, która jest wskaźnikiem czynności nerek.

Więcej o tym jak przygotować się do badania przeczytasz w artykule "Jak przygotować się do tomografii komputerowej"

Zapisz się na koronarografię TK: