15-06-2016

Na czym polega badanie perfuzja TK?

Perfuzja tomografii komputerowej to nowoczesna metoda diagnostyki umożliwiająca dokładne zbadanie przepływu krwi w naczyniach włosowatych. Jest stosowana m.in. do oceny ukrwienia mózgowia.

Perfuzja TK jest szczególnie przydatna w diagnostyce udarów niedokrwiennych mózgu. Klasyczna tomografia komputerowa pozwala na wykrycie zmian niedokrwiennych w mózgu dopiero po ok. 6 godzinach od wystąpienia objawów neurologicznych, a jeśli strefy niedokrwienne są rozległe - po ok. 2-3 godzinach. Perfuzja TK pozwala natomiast na uwidocznienie zmian już po kilku minutach od ich wystąpienia. Ponadto, perfuzja TK umożliwia uwidocznienie tzw. obszarów penumbry. Są to rejony mózgowia, w których nie doszło jeszcze do zawału, ale w których przepływ krwi jest zmniejszony i istnieje ryzyko jego zahamowania. Odpowiednia terapia umożliwia doprowadzenie takiego rejonu do stanu prawidłowego, natomiast brak leczenia lub nieprawidłowe prowadzi do nasilenia się martwicy.

tomografia komputerowa

Badanie perfuzja TK jest wykonywane tylko w niektórych pracowniach tomografii komputerowej. Wynika to z konieczności posiadania odpowiedniego sprzętu. Wykonanie perfuzji TK jest możliwe na wielorzędowych tomografach komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem i automatyczną strzykawką. Wysoka liczba rzędów detektorów umożliwia objęcie badaniem większego obszaru oraz pozwala na otrzymanie bardziej dokładnych obrazów przepływu krwi.

Perfuzję TK stosuje się także w diagnostyce nowotworów mózgu oraz w badaniach innych części ciała: nerek, gruczołu krokowego, wątroby, płuc.

Jak wygląda badanie perfuzja TK

Perfuzja TK jest badaniem bezbolesnym i nieinwazyjnym. Przed badaniem zostaje założony pacjentowi wenflon, przez który podawany będzie środek kontrastowy (cienujący). Jest to środek, których pochłania promieniowanie rentgenowskie i pozwala na uwidocznienie przepływu i objętości krwi. Następnie pacjent kładzie się na plecach na stole i wykonywane są skany odpowiedniej części ciała.

Jak przygotować się do perfuzji TK

Na badanie należy przyjść na czczo. Konieczne jest też wykonanie wcześniej badania poziomu kreatyniny we krwi, która jest wskaźnikiem czynności nerek. Niewydolność nerek jest przeciwwskazaniem do podania środka cieniującego.

Przeczytaj więcej: Jak przygotować się do tomografii komputerowej

Zapisz się na perfuzję TK: