10-06-2016

Na czym polega badanie kardio-TK?

Kardio-TK to badanie serca z wykorzystaniem tomografii komputerowej. Jest to nieinwazyjne i bezbolesne badanie, które pozwala na uzyskanie trójwymiarowych obrazów serca.

Badanie Kardio-TK można podzielić na trzy części:

  1. Calcium Score - jest to ocena uwapnienia naczyń wieńcowych, która pozwala oszacować ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej,
  2. angiografia naczyń wieńcowych,
  3. ocena funkcjonalna mięśnia sercowego.

tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa serca zapewnia dokładną diagnostykę tego narządu. Pozwala na ocenę morfologii mięśnia sercowego i naczyń wieńcowych, w tym określenie ewentualnych zwężeń w naczyniach, ocenę wnętrza jam serca, wykrywanie skrzeplin, tętniaków naczyń wieńcowych, ocenę motoryki i czynności serca i jego struktur.

Do wykonania badania kardio-TK konieczny jest spiralny, wielorzędowy tomograf komputerowy, zapewniający dużą rozdzielczość. Z tego powodu nie wszystkie pracownie TK wykonują tomografię serca.

Wskazania i przeciwwskazania do tomografii komputerowej serca

Badanie kardio-TK znajduje zastosowanie m.in. przed i po zabiegach pomostowania lub implantacji zastawek serca. Do wskazań należą też m.in. nieprawidłowości ujść tętnic wieńcowych oraz mostków mięśniowych, ból w klatce piersiowej (w celu wykluczenia choroby wieńcowej, rozwarstwienia aorty i zatorowości płucnej), konieczność oceny wskaźnika uwapnienia naczyń krwionośnych, diagnostyka wrodzonych wad serca.

Przeciwwskazaniem, ze względu na promieniowanie rentgenowskie jest ciąża. Badanie Kardio-TK nie jest też wskazane u pacjentów z niewydolnością nerek, ze względu na podawane środki kontrastowe.

Przebieg tomografii komputerowej serca

Przed badaniem zakładany jest pacjentowi wenflon, przez który w trakcie badania podawany będzie środek kontrastowy (cieniujący). Podłączane jest też EKG. Następnie wykonywane są skany, w trakcie których pacjent proszony jest o wstrzymywanie oddechu. Jeden skan może trwać od kilku do 40 sekund. Im więcej rzędów detektorów ma sprzęt do tomografii, tym szybciej można wykonać skan.

Przeczytaj też: Jak przygotować się do tomografii komputerowej

Zapisz się na badanie kardio-TK: