30-04-2016

Jak wykrywa się raka za pomocą rezonansu magnetycznego (MR)?

Trudno nie zauważyć postępu w leczeniu nowotworów złośliwych. Tak dobre rezultaty możemy osiągnąć wyłącznie poprzez połączenie skojarzonego leczenia (radiochemioterapia, zaawansowane techniki napromieniowania) oraz nowoczesnych metod obrazowania. Znacząca poprawa wyników leczenia wynika przeze wszystkim z wczesnej i skutecznej diagnostyki. Dla przykładu, wyleczalność nowotworu narządu rodnego we wczesnym stadium zaawansowania wynosi blisko 85%-90. Jedną z powszechnie stosowanych metod diagnostycznych jest rezonans magnetyczny, który wyparł tomografię komputerową ponieważ jest badaniem wielopłaszczyznowym, ma większą rozdzielczość, a dodatkowo pozwala lepiej zobrazować tkanki.

obraz rezonansu magnetycznego

W onkologii, tego typu badanie obrazowe, ma kilka konkretnych zadań. Po pierwsze to wykryć zmianę, czyli oddzielić tkanki zmienione chorobowo od tych zdrowych. Techniki obrazowania mają coraz lepszą precyzję oraz jakość obrazu co wpływa na poprawę wykrywania zmian. Obserwuje się, że najmniejsze wykryte ogniska choroby miały średnicę mniejszą niż 5mm. Należy jednak mieć na uwadze, jak istotny jest dobór odpowiedniej metody w zależności od charakteru patologii oraz jej umiejscowienia. Dotychczas opracowano specjalne algorytmy, które mają za zadanie usprawnić i ułatwić wybór odpowiedniej metody obrazowania.

Krok drugi, rozpoznać chorobę. Wynik badania rezonansu magnetycznego sugeruje jednostkę chorobową a jednocześnie jest bardzo pomocny we wskazaniu miejsca do pobrania próbki przeznaczonej do badania mikroskopowego. Obie te procedury pozwalają postawić diagnozę lub też wykluczyć podejrzenie jakiejś choroby.

Nieocenionym, trzecim zadaniem badania rezonansu magnetycznego jest monitorowanie przebiegu zaawansowania danego nowotworu. Jest to bardzo duża i pracochłonna czynność w diagnostyce onkologicznej. To dzięki wynikom badań rezonansu oraz badaniom klinicznym lekarz onkolog podejmuje decyzję o wyborze odpowiedniego leczenia. Taką ocenę przeprowadza się według opracowanych klasyfikacji. Równocześnie trzeba mieć na uwadze ograniczenia w badaniu rezonansem magnetycznym. Dla przykładu, możemy precyzyjnie zmierzyć wielkość badanego guza ale takie zmiany jak naciekanie możemy ocenić jedynie w przybliżeniu. Jest to w dużym stopniu uzależnione od rodzaju nowotworu i jego umiejscowienia.

Dodatkowo badanie rezonansem magnetycznym pozwala na koniec ocenić skuteczność wdrożonego leczenia, zmodyfikować dawki leku lub zmienić rodzaj leczenia. W codziennej praktyce onkologicznej korzysta się ze specjalnych systemów porównywania wyników badań rezonansem magnetycznym. W ten łatwy i przejrzysty sposób można skutecznie ocenić odpowiedź organizmu na zastosowane leczenie.

Podsumowując, badanie obrazowe rezonansu magnetycznego jest niezbędne do właściwej diagnostyki i wczesnego wykrywania nowotworów na każdym etapie choroby. Dodatkowo niezbędna jest ścisła współpraca personelu medycznego, szczególnie radiologa i onkologa. Specjaliści powinni zdawać sobie sprawę z ograniczeń jakimi jest obarczone badanie rezonansu magnetycznego i jednocześnie pamiętać, że diagnostyka obrazowa to tylko część informacji, czasem niezbędnej do podjęcia właściwej decyzji.