RM Odcinka Szyjnego Kręgosłupa

Rezonans magnetyczny (RM) odcinka szyjnego kręgosłupa to nieinwazyjne i precyzyjne badanie obrazowe, które umożliwia dokładną diagnozę różnych schorzeń i urazów kręgosłupa szyjnego. W tym artykule szczegółowo omówimy procedurę badania RM odcinka szyjnego kręgosłupa oraz jego zastosowanie w diagnozowaniu i monitorowaniu różnych chorób.

Rezonans magnetyczny odcinka szyjnego kręgosłupa – na czym polega?

Rezonans magnetyczny odcinka szyjnego kręgosłupa jest techniką obrazowania, która wykorzystuje silne pole magnetyczne i fale radiowe do uzyskania szczegółowych obrazów struktur anatomicznych kręgosłupa szyjnego. Procedura polega na umieszczeniu pacjenta wewnątrz cylindrycznej maszyny, zwanego tomografem, który generuje pola magnetyczne i rejestruje sygnały radiowe emitowane przez organizm pacjenta.

Zastosowanie rezonansu magnetycznego odcinka szyjnego kręgosłupa

Rezonans magnetyczny odcinka szyjnego kręgosłupa jest używany w celu diagnozowania i monitorowania różnych schorzeń, takich jak:

 • Uszkodzenia dysków międzykręgowych: RM umożliwia ocenę stanu i ewentualnych uszkodzeń dysków międzykręgowych w odcinku szyjnym kręgosłupa. Może wykryć przepukliny dyskowe, które mogą uciskać nerwy i powodować ból oraz objawy neurologiczne.
 • Zwyrodnienie stawów: RM pozwala na ocenę stopnia zwyrodnienia stawów szyjnych. Może wykrywać zmiany związane z artrozą, takie jak osteofity i zwężenie przestrzeni stawowej.
 • Guzy: RM może pomóc w identyfikacji guzów w odcinku szyjnym kręgosłupa. Może to obejmować zarówno guzy łagodne, jak i złośliwe. Badanie umożliwia dokładną lokalizację, rozmiar i charakter guza.
 • Infekcje: Rezonans magnetyczny odcinka szyjnego kręgosłupa może pomóc w identyfikacji ognisk zakażenia, takich jak zapalenie kręgosłupa. Obrazy RM mogą pokazać stan zapalny w obrębie tkanek miękkich i kości.
 • Wypadki i urazy: RM jest bardzo przydatny w diagnozowaniu urazów odcinka szyjnego kręgosłupa, takich jak złamania, skręcenia lub uszkodzenia tkanek miękkich. Dokładne obrazy uzyskane za pomocą RM mogą pomóc w ocenie rozległości urazu i w planowaniu odpowiedniego leczenia.

Przygotowanie do badania rezonansem magnetycznym odcinka szyjnego kręgosłupa

Przed przystąpieniem do badania RM odcinka szyjnego kręgosłupa konieczne jest odpowiednie przygotowanie. Oto kilka istotnych kroków, które pacjent powinien podjąć:

 1. Usunięcie metalowych przedmiotów: Pacjent musi zdjąć wszelkie metalowe przedmioty, takie jak biżuteria, zegarki, klucze, aparaty słuchowe i protezy zębowe, ponieważ mogą one zakłócać działanie pola magnetycznego.
 2. Informowanie personelu medycznego: Pacjent powinien poinformować personel medyczny o wszelkich metalowych implantach lub urządzeniach medycznych, które posiada, takich jak stenty, rozruszniki serca czy implanty metalowe. Niektóre z tych urządzeń mogą być przeciwwskazaniem do badania rezonansem magnetycznym.
 3. Przygotowanie psychiczne: Badanie rezonansem magnetycznym może wymagać długiego czasu spędzonego w wąskiej i głośnej maszynie. Pacjent powinien być przygotowany na to, że będzie musiał pozostać w spoczynku przez cały czas trwania badania.

Przebieg badania rezonansem magnetycznym odcinka szyjnego kręgosłupa

Przebieg badania rezonansem magnetycznym odcinka szyjnego kręgosłupa może różnić się w zależności od konkretnego centrum medycznego. Oto jednak ogólne kroki, które są typowe dla większości procedur:

 1. Umieszczenie pacjenta w tomografie: Pacjent zostanie poproszony o położenie się na stole tomografu w pozycji wygodnej dla badania odcinka szyjnego kręgosłupa. Stół zostanie przesunięty do wnętrza maszyny, która jest otwarta na obu końcach.
 2. Stabilizacja pacjenta: Aby uzyskać jak najlepsze obrazy, pacjent musi być stabilny i nieruchomy podczas badania. W niektórych przypadkach mogą być używane specjalne elementy stabilizacyjne, takie jak pasy na ciało, aby pomóc w utrzymaniu odpowiedniej pozycji.
 3. Wykonanie serii skanów: W trakcie badania RM odcinka szyjnego kręgosłupa wykonuje się serię skanów, które obejmują różne płaszczyzny i sekwencje. Każdy skan trwa zwykle od kilku sekund do kilku minut.
 4. Komunikacja z personelem medycznym: Podczas badania pacjent może komunikować się z personelem medycznym za pomocą mikrofonu lub sygnałów dźwiękowych. Jest to ważne, aby zapewnić komfort pacjenta i w razie potrzeby zapewnić niezbędną pomoc.

Wyniki badania rezonansem magnetycznym odcinka szyjnego kręgosłupa

Po zakończeniu badania rezonansem magnetycznym odcinka szyjnego kręgosłupa lekarz radiolog przeanalizuje uzyskane obrazy i przygotuje raport. Wyniki badania zostaną omówione z pacjentem przez lekarza, który może zalecić dalsze postępowanie w zależności od wyników.

Podsumowanie

Rezonans magnetyczny odcinka szyjnego kręgosłupa jest niezwykle przydatnym narzędziem diagnostycznym, pozwalającym na dokładną ocenę różnych schorzeń i urazów kręgosłupa szyjnego. Badanie to może pomóc w diagnozowaniu przepuklin dyskowych, zwyrodnień stawów, guzów oraz infekcji. Przygotowanie do badania wymaga usunięcia metalowych przedmiotów i informowania personelu medycznego o wszelkich implantach lub urządzeniach medycznych. Procedura badania jest bezpieczna i nieinwazyjna, jednak pacjent powinien być przygotowany na dłuższy czas spędzony wewnątrz maszyny rezonansu magnetycznego. Wyniki badania są analizowane przez lekarza radiologa i omawiane z pacjentem w celu dalszego postępowania medycznego. Rezonans magnetyczny odcinka szyjnego kręgosłupa jest cennym narzędziem w diagnostyce i leczeniu schorzeń kręgosłupa szyjnego, przyczyniając się do poprawy opieki zdrowotnej pacjentów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here