Pierwsza porada kardiologiczna z EKG

Wybierz datę badania

dr n. med Krzysztof Smarż
Brak dostępnych terminów

SKU
872_1646301217_1494472734
Zapoznałem się z przeciwwskazaniami do wykonania badania
Zaznacz wymaganą zgodę
Akceptuję regulamin placówki
Zaznacz wymaganą zgodę
Akceptuję klauzulę informacyjną administratora danych osobowych
Zaznacz wymaganą zgodę
Opis badania

Konsultacja kardiologiczna jest skierowana do pacjentów z podejrzeniem schorzeń i  wad układu sercowo-naczyniowego. Przygotowując się do takiej konsultacji warto zgromadzić wyniki badań z ubiegłych lat jak również wykaz przyjmowanych leków oraz ich dawki. O zaburzeniach związanych z układem sercowo-naczyniowym mogą świadczyć następujące dolegliwości: nadciśnienie tętnicze, bóle w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, duszności oraz zmęczenie po niewielkim wysiłku. Kardiolog może zmierzyć ciśnienie,posłuchać pracy serca a także zlecić lub wykonać od razu badania kardiologiczne takie jak: EKG, echo serca lub EKG holter.

Jak przygotować się do badania?
Placówka nie wymaga przygotowania do usługi
Dane techniczne badania
Placówka nie wskazuje specyfikacji urządzenia
Przeciwwskazania
Placówka nie wskazuje przeciwwskazania
Ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa
0
(0 opinie)
Regulamin placówki

OGÓLNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY
podmiotu wykonującego działalność leczniczą


§ 1


Podmiot leczniczy, działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności: 1.
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, zwanej dalej Ustawą o działalności
leczniczej.


§ 2


Podmiotem świadczącym usługi medyczne jest Centrum Medyczne Vita-Medica Sp. z o. o. z siedzibą w
Ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa


§3


Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego
uprawnione na podstawie przepisów prawa. Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego należy
udzielanie indywidualnych porad i konsultacji.


§4


W skład zakładu leczniczego wchodzą jednostki i komórki organizacyjne podmiotu leczniczego
wskazanego w § 3. Szczegółowy wykaz oraz zasady organizacji jednostek dostępny jest w siedzibie
podmiotu.


§5


Podmiot medyczny w ramach oferowanej usługi poprzez portal CENOMED świadczy porady medyczne
oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w formie online, telefonicznej oraz stacjonarnej.


§6


Podmiot medyczny udziela świadczeń online, telefonicznie oraz stacjonarnie w siedzibie wskazanej w § 2.


§7


Szczegółowy przebieg procesu udzielania świadczeń określają regulaminy wewnętrzne dostępne w
siedzibie podmiotu.


§8


Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się na wniosek pacjenta, osoby upoważnionej zgodnie z
zasadami określonymi w przepisach prawa. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację podmiotom i
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego
upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu. Udostępnianie odbywa się z
poszanowaniem prawa do prywatności.


§9


Świadczenie usług jest odpłatne zgodnie z cennikiem udostępnionym przez podmiot medyczny.
Bezpłatne odwołanie wizyty jest możliwe na 3 dni przed wizytą.


§10


Zmiana regulaminu wymaga opublikowania i podania do wiadomości pacjenta.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne Vita-Medica Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie


Kontakt możliwy jest na adres Ul. Kombatantów 85, 05-070 Sulejówek lub mailowo [email protected]
medica.pl oraz telefonicznie 22 783 00 16. Na adres ten mogą kierować Państwo wszystkie pytania


dotyczące przetwarzania danych osobowych.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. koniecznym do realizacji świadczeń zdrowotnych, zgodnie art. 9 ust 2 lit h RODO,
b. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO,
wynikającego z ustawy o Prawach Pacjenta i rzeczniku praw Pacjenta, z obowiązku archiwizowania
dokumentacji oraz z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, w związku z rozliczeniami,
c. spełnienia usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia
lub obrona przed roszczeniami, kontakt w celu umówienia terminu wizyty, jej odwołania lub
przypomnienia, poinformowania o dostępności wyników badań.
d. skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (mail, telefon).
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy państwowe, którym udostępnienie danych
osobowych regulują oddzielne przepisy prawa, np. NFZ, dostawcy usług pocztowych oraz podmioty
współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług.
4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
a. wynikający z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
b. wynikający z przepisów podatkowych – 5 lat (od zakończenia roku),
c. do czasu przedawnienia roszczeń.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
a. dostępu do treści do danych,
b. do sprostowania,
c. do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
d. do przenoszenia, w zakresie danych które przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody,
e. ograniczenia przetwarzania,
f. wniesienia sprzeciwu,
g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h. wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
jednak brak możliwości skorzystania z naszych usług.

Realizacja usługi przez portal

 

Cenomed.pl nie jest wykonawcą usług ani świadczeń medycznych. Pomagamy Ci zarezerwować wizytę lub kupić usługę w najlepszych placówkach medycznych, z którymi współpracujemy.  Po zarezerwowaniu wizyty poprzez Cenomed.pl wybrana przez Ciebie placówka jest odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z Tobą i realizację świadczenia medycznego lub wykonanie usługi.

 

Portal Cenomed.pl może skontaktować się z Tobą w celu uzyskania informacji o wykonanym świadczeniu medycznym lub usłudze.

Konsultacja kardiologiczna jest skierowana do pacjentów z podejrzeniem schorzeń i  wad układu sercowo-naczyniowego. Przygotowując się do takiej konsultacji warto zgromadzić wyniki badań z ubiegłych lat jak również wykaz przyjmowanych leków oraz ich dawki. O zaburzeniach związanych z układem sercowo-naczyniowym mogą świadczyć następujące dolegliwości: nadciśnienie tętnicze, bóle w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, duszności oraz zmęczenie po niewielkim wysiłku. Kardiolog może zmierzyć ciśnienie,posłuchać pracy serca a także zlecić lub wykonać od razu badania kardiologiczne takie jak: EKG, echo serca lub EKG holter.

Więcej informacji
Przeciwwskazania Placówka nie wskazuje przeciwwskazania
© 2021 Cenomed. All rights reserved.