Zastosowanie badania PET/MR w neurologii

PET/MR to nowoczesna metoda diagnostyki obrazowej, będąca połączeniem badania PET i rezonansu magnetycznego. Znajduje zastosowanie w diagnostyce wielu jednostek chorobowych, m.in. w schorzeniach neurologicznych.

Dzięki badaniu PET/MR możliwa jest diagnostyka m.in. zaburzeń poznawczych i chorób neurozwyrodnieniowych. Znacznik (radiofarmaceutyk) 18F-FDG, który podaje się dożylnie pacjentowi przed badaniem, pozwala na ocenę metabolizmu glukozy w tkance mózgowej, a to z kolei może wskazywać na zaburzenia funkcji neuronalnej, charakterystyczne dla poszczególnych typów demencji.

Przeczytaj też: Na czym polega badanie PET/MR

Badanie PET/MR umożliwia też obrazowanie w mózgu złogów białka β-amyloid. Obecność tych złogów w istocie szarej mózgu obserwuje się u osób starszych, u których nie występują objawy choroby oraz u osób z otępieniem w wyniku niektórych chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, otępienie z ciałami Levy’ego, otępienie w przebiegu choroby Parkinsona). Brak płytek starczych albo ich niewielka ilość wskazują, że przyczyną zaburzeń poznawczych prawdopodobnie nie jest choroba Alzheimera.

Korzystając ze znacznika 18F-DOPA możliwe jest zdiagnozowanie w badaniu PET/MR również choroby Parkinsona oraz choroby Huntingtona. Znacznik ten pozwala na ocenę przekaźnictwa dopaminergicznego w kluczowych dla tych zaburzeń obszarach mózgu: prążkowiu i istocie czarnej. Przyczyną choroby Parkinsona jest niedobór neuroprzekaźnika dopaminy w tych rejonach mózgu, natomiast w chorobie Huntingtona przeciwnie, stosuje się leki zmniejszające poziom dopaminy.

Innym zastosowaniem badania PET/MR jest diagnoza guzów mózgu. Odpowiednie znaczniki pozwalają na zobrazowanie transportu aminokwasów, podziałów komórkowych czy niedotlenienia. PET/MR pozwala na diagnostykę zarówno guzów pierwotnych, jak i nowotworów przerzutowych oraz umożliwia odróżnienie guzów niskozróżnicowanych, o wysokiej złośliwości, od tych mniej złośliwych. Badanie PET/MR może być wskazane przy podejrzeniu wznowy po leczeniu guzów pierwotnych, przy planowaniu radioterapii guzów pierwotnych i przerzutowych oraz przy planowaniu biopsji guza mózgu celem wyznaczenia najbardziej aktywnej części nowotworu. Po radioterapii lub operacji badanie pozwala na różnicowanie masy martwiczej z pozostałą częścią nowotworu.

Badanie PET/MR może pełnić ważną rolę również w diagnostyce padaczki. Umożliwia lokalizację ogniska padaczkorodnego, co jest szczególnie istotne w przypadku padaczki lekoopornej, kwalifikowanej do zabiegu operacyjnego.

Kolejnym zastosowaniem badania PET/MR jest diagnostyka udaru niedokrwiennego i zaburzeń przepływu mózgowego.

Co więcej, badanie PET/MR znajduje zastosowanie w psychiatrii. Użycie swoistych radiofarmaceutyków umożliwia obrazowanie neuroprzekaźnictwa m.in. dopaminergicznego i serotoninergicznego, co pełni istotną rolę w badaniach dotyczących m.in. depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej i schizofrenii.