Procedura lecznicza
Radiosynowektomia (Radiosynowiorteza, RS, RSO) jest uznaną metodą leczenia przewlekłych zapaleń stawów, stosowaną w Polsce i na świecie. Polega na zniszczeniu zapalnie zmienionej błony maziowej, powstałej na skutek nieinfekcyjnego zapalenia stawu. Dzięki temu możliwa jest odnowa i regeneracja maziówki w prawidłowej formie, a co za tym idzie zmniejszenie dolegliwości bólowych. Jest to skuteczna metoda lecznicza, która pozwala wyleczyć nieinfekcyjne stany zapalne stawów i uniknąć operacji chirurgicznej. Podnosi to znacznie jakość życia pacjenta. Leczenie odbywa się z wykorzystaniem radiofarmaceutyków, czyli leków zawierających odpowiedni radioizotop. Do stawów dużych tj. kolanowych stosowany jest Itr-90, średnich (barkowe, łokciowe, skokowe i nadgarstkowe) Ren – 186. Celem zabiegu jest leczenie zapalenia w stawie poprzez stopniowe zwłóknianie zmienionej zapalnie błony maziowej stawu, co prowadzi do ustąpienia obrzęku stawu i dolegliwości bólowych. Efekt terapeutyczny zabiegu jest osiągany po kilku tygodniach od podania izotopu.

Korzyści z zabiegu
Głównymi korzyściami z przeprowadzenia zabiegu są: poprawa jakości życia poprzez złagodzenie lub całkowite wyeliminowanie bólu stawów. Zabieg daje możliwość wyleczenia nieinfekcyjnych stanów zapalnych stawów bez konieczności przeprowadzania operacji chirurgicznych. Dodatkowo warto podkreślić bardzo krótki czas unieruchomienia stawu. Pacjent może wrócić do normalnych czynności już po 48h. Efekt terapeutyczny osiągany jest zwykle po kilku miesiącach od podania izotopu.

Kwalifikacja do badania i ocena zasadności wykonywania zabiegu Radiosynowektomii Lekarz specjalista na podstawie dostarczonych przez pacjenta badań dokonuje oceny zasadności wykonania zabiegu. Wśród badań jakie pacjent powinien przeprowadzić i dostarczyć w trakcie takiej wizyty jest badanie rezonansu magnetycznego stawu w celu wykluczenia zmian na tle urazowym. Każdorazowo lekarz wykonuje dodatkowo również badanie USG. Na podstawie kompletu badań i dokumentów specjalista dokonuje oceny czy zabieg przyniesie korzyści dla pacjenta. Tylko w takim wypadku pacjent jest kwalifikowany do zabiegu, ustalany jest termin podania dostawowego radiofarmaceutyku, który sprowadzany jest w ramach procedury importu docelowego z zagranicy.

Zabieg
Z uwagi na konieczność sprowadzenia radiofarmaceutyku, który jest wytwarzany we Francji, radiosynowektomia może odbyć się najwcześniej za dwa tygodnie od momentu podjęcia decyzji przez pacjenta. Sam zabieg przeprowadzany jest ambulatoryjnie i trwa ok. 30 min., następnie pacjent opuszcza pracownię. Unieruchomienie stawu trwa jedynie 48 h, po tym czasie pacjent może wrócić do swojej normalnej aktywności. Wizyta kontrolna odbywa się po ok. 3 msc. Następnie, w zależności od sytuacji klinicznej, lekarz wyznacza termin kolejnej. Po pół roku od leczenia izotopowego - w razie potrzeby - pacjent może być zakwalifikowany do kolejnej dawki leczniczej.

Wskazania:
Wskazaniami do RSO są bóle i/lub wysięki w obrębie dużych stawów (stawu kolanowego) lub obrębie średnich stawów (stawu barkowego, łokciowego, nadgarstkowego) w przebiegu:
1. reumatoidalnego zapalenia stawów,
2. zapalenia stawów z towarzyszącym zapaleniem kręgosłupa, np. w reaktywnym
zapaleniu stawów, łuszczycowym zapaleniu stawów,
3.  inne choroby zapalne stawów, np.: choroba z Lyme, choroba Behcet´a,
4. utrzymujący się wysięk maziówkowy,
5. zapalenie stawów w przebiegu hemofilii,
6. zapalenie stawów z obecnością dwuwodnego pirofosforanu wapnia,
7.  synovitis villonodularis pigmentosa,
8. uporczywy wysięk stawu po endoprotezoplastyce,
9.  inne zapalenia stawów z obecnością zapalenia i pogrubienia błony maziowej oraz wysiękiem.