Na czym polega badanie Whole Body MRI (rezonans magnetyczny całego ciała)?

Whole Body MRI to coraz bardziej popularne badanie diagnostyczne obejmujące głowę, klatkę piersiową, jamę brzuszną, miednicę i uda. Stanowi kompleksową metodę diagnostyczną, pozwalającą na zdiagnozowanie wielu schorzeń.

badanie metodą rezonansu magnetycznego

Rezonans magnetyczny całego ciała to świetne badanie przesiewowe, które umożliwia wstępną ocenę układu naczyniowego, wykrycie zmian o charakterze nowotworowym w tkankach i w szpiku kostnym, diagnozę schorzeń reumatologicznych oraz urazów mięśniowo-stawowych. Ma jednak również swoje ograniczenia. Należy traktować je jako badanie ogólne i wszelkie wykryte zmiany wymagają dalszej diagnostyki za pomocą tomografii komputerowej, USG, RTG, PET lub rezonansu magnetycznego odpowiedniej części ciała. Zmiany nowotworowe uwidacznia tylko większe (0,5 mm), zatem wczesna faza rozwoju choroby nowotworowej może zostać niewykryta w badaniu Whole Body MR. Metodą bardziej odpowiednią do diagnozy nawet niewielkich zmian nowotworowych jest badanie PET/CT.

Badanie Whole Body MR, wbrew nazwie, nie obejmuje całego organizmu. Ręce, obręcz barkowa oraz nogi poniżej ud zazwyczaj nie podlegają badaniu. Dokładny obszar badania zależy od budowy ciała pacjenta – im niższa osoba, tym obszar podlegający zobrazowaniu będzie większy.

Zaletą rezonansu magnetycznego całego ciała jest jego bezpieczeństwo i nieinwazyjność. W przeciwieństwie do badania PET/CT, rezonans magnetyczny nie wiąże się z narażeniem na napromieniowanie jonizujące (rentgenowskie), zatem jest bezpieczny nawet dla kobiet w ciąży. Nie wymaga również podania środka kontrastowego , które u niektórych osób mogą wywoływać pewne skutki uboczne. Ze względu na brak kontrastu, przed badaniem nie trzeba być na czczo.

Tak samo jak inne badania metodą rezonansu magnetycznego, również Whole Body MRI nie może być przeprowadzane u osób posiadających metalowe części w organizmie (np. implanty ortopedyczne lub stomatologiczne).

Gdzie można zrobić rezonans magnetyczny całego ciała? Badanie takie oferuje m.in. ośrodek Skanmex we Wrocławiu, który przeprowadza to badanie na najwyższej jakości 3-teslowym skanerze MR.