Na czym polega badanie PET/MR?

PET/MR to połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) z rezonansem magnetycznym (MR). Badanie wykorzystuje jednocześnie dwa różne zjawiska w celu dokładnej diagnostyki wielu jednostek chorobowych.

Moduł PET służy zbadaniu funkcjonowania narządów człowieka poprzez śledzenie przemiany materii oraz ruchu w organizmie radioaktywnego znacznika chemicznego. Najczęściej stosuje się tzw. 18F-FDG, czyli fluorodeoksyglukozę (FDG) znakowaną pierwiastkiem promieniotwórczym Fluorem 18. Substancja ta gromadzi się w zmianach chorobowych, które przebiegają ze wzmożonym metabolizmem glukozy.

Moduł MRI wykorzystuje z kolei fale radiowe i pole magnetyczne, i pozwala na tworzenie szczegółowych obrazów wewnętrznych części ciała, takich jak tkanki miękkie i kości, co pozwala na wykrycie nawet niewielkich zmian nowotworowych, które podczas innych badań obrazowych są niewidoczne. Badanie rezonansem magnetycznym daje też szczegółowe informacji o miejscu gromadzenia się radioznacznika.

Ośrodek Bioskaner+ w Białymstoku jako jeden z niewielu w Polsce wykonuje badanie PET/MR. Dysponuje on najnowocześniejszym urządzeniem o nazwie Biograph mMR, za pomocą którego można zrobić bardzo szczegółowe badanie przy użyciu dużo mniejszych dawek promieniowania niż PET/CT (badanie PET z tomografią komputerową). Skaner jest przystosowany do przeprowadzania badań całego ciała w polu magnetycznym o wielkości 3 T.

Jakie są wskazania do badania PET/MR?

Badanie PET/MR znajduje zastosowanie w onkologii, kardiologii i neurologii, może być również przeprowadzane u dzieci. Skaner Biograph™ mMR charakteryzuje się unikalną zdolnością do uzyskiwania obrazów molekularnych, czyli na poziomie komórek organizmu. Pozwala na wykrywanie i scharakteryzowanie nawet niewielkich zmian. Rezonans magnetyczny ma przewagę nad tomografią komputerową szczególnie w zakresie różnicowania charakteru tkanek miękkich i obrazowania funkcjonalnego (m.in. spektroskopia, badania czynnościowe). Uzyskane obrazy PET i MR nie powielają się, ale uzupełniają, co daje znacznie więcej informacji niż badanie PET/CT.

W mózgu szczegółowe informacje strukturalne uzyskane dzięki rezonansowi magnetycznemu połączone z obrazem aktywności metabolicznej, uzyskanym dzięki modułowi PET umożliwiają wczesne wykrywanie choroby, precyzyjne planowanie zabiegów chirurgicznych oraz efektywne badania kontrolne po leczeniu. W układzie mięśniowo-szkieletowym połączenie danych MR i PET umożliwia szczegółową ocenę tkanek miękkich oraz szpiku kostnego. W obszarze tułowia z kolei obrazy PET pozwalają na uzyskanie szczegółowych informacji na temat metabolizmu narządów klatki piersiowej i brzucha, a obrazy MR uzupełniają je o dodatkowe dane funkcjonalne oraz strukturalne. Ponadto dane z rezonansu magnetycznego mogą pomóc w korekcji artefaktów ruchowych w obrazach PET i dzięki temu wyraźnie poprawić jakość obrazowania.

Oprócz badań PET/MR za pomocą urządzenia Biograph™ mMR można przeprowadzać niezależne badania rezonansu magnetycznego w pełnym zakresie. Skaner posiada systemy cewek, które pozwalają na dokładne badania tkanek miękkich, piersi, kręgosłupa, małych i dużych stawów oraz zmian znajdujących się na powierzchni ciała. Dzięki wysokiemu natężeniu stałego pola magnetycznego, które wynosi 3 Tesle, powstają obrazy o wysokiej rozdzielczości, co pozwala na wczesne wykrywanie zmian. To z kolei może być czynnikiem decydującym o wyborze planowania leczenia i monitorowania terapii.

Jak wygląda badanie PET/MR?

Na badanie należy zgłosić się na czczo. W rejestracji w ośrodku Bioskaner+ zakładana jest historia choroby oraz należy wypełnić ankietę dotyczącą przyjmowanych leków, towarzyszących chorób, uczuleń oraz posiadania w ciele metalowych elementów. Następnie pacjent jest ważony i mierzony oraz ma wykonywany test poziomu glukozy we krwi, co pozwala na określenie indywidualnie dla danego pacjenta aktywności izotopu, który podawany jest dożylnie. Następnie około 60 minut oczekuje się w bezruchu na dystrybucję znacznika w ciele. Tuż przed badaniem należy opróżnić pęcherz moczowy.

Po tym czasie pacjent układany jest na łóżku oraz zapinany w system cewek pozwalających wykonanie skanu całego ciała. Czasami zlecane są dodatkowe projekcje dla poszczególnych części ciała pacjenta. Badanie odbywa się w skanerze, którego średnica wynosi 60 cm.