Badanie PET MR

PET/MR jest badaniem diagnostycznym, podczas którego jednoczasowo wykonywane jest badanie rezonansu magnetycznego (MR) i pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) całego ciała (od czubka głowy do połowy ud).  Dzięki połączeniu tych technik pacjenci i ich lekarze otrzymują nie tylko dwa badania, które są wykonywane jednocześnie, ale również obraz fuzyjny, który powstaje poprzez nałożenie tych obrazów na siebie. W efekcie metoda PET/MR dostarcza informacji dotyczących zarówno budowy, czynności, jak i metabolizmu narządów i układów w ciele pacjenta. Badanie pozytonowej tomografii emisyjnej z rezonansem magnetycznym jest niezwykle przydatne w procesie wczesnego wykrycia i leczenia wielu chorób oraz dostarcza szeregu korzyści dla naszych pacjentów, m.in.:

 • Wczesne wykrycie zmian chorobowych w całym ciele
 • Dokładne określenie lokalizacji i stopnia zaawansowania chorób w całym ciele
 • Ocenę skuteczności leczenia chorób nowotworowych oraz wczesne wykrycie ewentualnej wznowy choroby

Wykonanie badania diagnostycznego PET wymaga podania do organizmu drogą dożylną znacznika dostarczającego niskiej dawki promieniowania  jonizującego, który nie wywołuje reakcji alergicznych i jest dobrze tolerowany przez pacjentów. Dzięki temu oraz po zastosowaniu zaawansowanych algorytmów uzyskiwany jest trójwymiarowy obraz aktywności metabolicznej zmian chorobowych. Metoda PET MR wykorzystuje w pełni diagnostyczny rezonans magnetyczny, w przypadku naszego aparatu o sile indukcji aż 3T. Pozwala to na uzyskanie dokładnego obrazu anatomicznego tkanek i narządów.  

PET/MR vs PET/CT


Oba badania hybrydowe wykazują określone podobieństwo ze względu na wykorzystanie techniki PET przy obrazowaniu, jednakże są między nimi istotne różnice. Badanie PET MR charakteryzuje się znacznie mniejszą dawką promieniowania jonizującego (o 50-70% względem standardowego badania PET/CT), ponieważ nie występuje promieniowanie ze strony rezonansu magnetycznego. Badanie PET MR dostarcza również dokładniejszy obraz anatomiczny tkanek miękkich niż ten pochodzący od PET CT, w związku z czym w tkance fizjologicznej i zmienionej patologicznie są lepiej widoczne. Dzięki temu możemy postawić szybszą i dokładniejszą diagnozę. W obu badaniach PET możliwe jest wykrycie nieprawidłowości już na poziomie komórkowym, czyli w bardzo wczesnym stadium choroby. Oba badania są bezbolesne, nieinwazyjne oraz wykorzystujące najnowocześniejsze technologie. W badaniu PET MR jest badaniem wieloparametrycnym, w którym wykorzystujemy wiele sekwencji rezonansu magnetycznego, w tym dodatkowo wzmocnienie kontrastowe tkanek po podaniu środków kontrastowych MR oraz mamy możliwość wykorzystania wartości obrazowania DWI MR (ang. Diffusion-Weighted Imaging) – czyli obrazowania zależnego od dyfuzji, które posiada dodatkową wartość w diagnostyce zmian złośliwych, zwłaszcza przerzutów do układu kostnego.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA PET/MR

PET/MR jest powszechnie postrzegany jako badanie z wyboru dla obrazowania wszelkiego rodzaju guzów poprzez łączenie informacji dotyczących morfologii, funkcji i przemiany materii. Połączone ze sobą MR i PET oferuje możliwość pełniejszego obrazowania i lepszego zrozumienia wielu chorób. Aktualne badania i rozwój nowych
znaczników może podnosić jeszcze bardziej znaczenie badań z wykorzystaniem tej hybrydy. W większości chorób onkologicznych i zapalnych wykonywane jest badanie całego ciała (od czubka głowy do połowy ud/stóp):

 • wykrywanie, ocena złośliwości, stadium zaawansowania (przerzuty miejscowe oraz odległe), ocena odpowiedzi na leczenie oraz diagnostyka w przypadku
  podejrzenia wznowy guzów nowotworowych na podstawie ich aktywności metabolicznej oraz obrazu w rezonansie magentycznym,
 • ocena aktywności zmian nowotworowych celem planowania radioterapii,
 • ocena aktywności nowotworowych celem wskazania miejsca do biopsji,
 • ocena odpowiedzi na chemio-, radio- i immunoterapię u chorych onkologicznych
 • wykrywanie, ocena zaawansowania oraz ocena wznowy guzów mózgu – istotnie większa czułość diagnostyczna od PET-CT,
 • obrazowanie guzów głowy i szyi np. rak języka, jamy ustnej, krtani – wyższa rozdzielczość przestrzenna w odniesieniu do techniki PET/CT,
 • diagnostyka chorób płuc m.in.: guzów płuc, przerzutów do płuc - czułość porównywalna z PET-CT,
 • diagnostyka i ocena guzów śródpiersia,
 • wykrycie i ocena stopnia zaawansowania międzybłoniaka opłucnej,
 • ocena stopnia złośliwości i zaawansowania guzów piersi, w tym węzłów chłonnych oraz przerzutów odległych,
 • ocena lokalizacji aktywnych zmian zapalnych w przebiegu chorób zapalnych (nieswoiste zapalenia jelit, sarkoidoza, zapalenie dużych naczyń i inne),
 • diagnostyka zmian ogniskowych w wątrobie,
 • diagnostyka zmian ogniskowych w układzie kostnym, wykluczenie/potwierdzenie charakteru przerzutowego zmian, poszukiwanie ogniska pierwotnego,
 • ocena zaawansowania oraz odpowiedzi na leczenia guzów złośliwych układu kostnego,
 • nowotwory jamy brzusznej, diagnostyka różnicowa, ocena zaawansowania zmian, podejrzenie wznowy,
 • rak wątrobowokomórkowy, rak pęcherzyka żółćiowego, rak dróg żółciowych, rak nerki – ocena stopnia złośliwości, stadium zaawansowania, podejrzenie wznowy, ocena odpowiedzi na zastosowane leczenie,
 • guzy trzustki, ocena charakteru zmian i stadium zaawansowania,
 • nowotwory przewodu pokarmowego (żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego, w tym odbytnicy) – ocena stopnia złośliwości, stadium zaawansowania, odpowiedzina leczenie oraz podejrzenie wznowy,
 • rak prostaty, ocena zmiany pierwotnej, poszukiwanie ognisk wznowy oraz ocena zaawansowania zmian,
 • diagnostyka, ocena stopnia zaawansowania i wznowy nowotworów ginekologicznych u kobiet w obrębie miednicy: nowotwór jajników, rak endometrium, rak szyjki macicy,
 • nowotwory układu mięśniowo – szkieletowego: ocena stopnia zaawansowania choroby, diagnostyka przerzutów/wznowy, ocena odpowiedzi na leczenie,
 • czerniak złośliwy – badanie umożliwia wykrycie przerzutów (najczęściej podskórnych, do kości, wątroby i mózgu) oraz ocenę skuteczności leczenia,
 • chłoniaki i inne choroby hematologiczne – ocena stopnia zaawansowania choroby, wznowy, dobór właściwej metody leczenia oraz ocena odpowiedzi na leczenie,
 • poszukiwanie ogniska pierwotnego nowotworu,
 • poszukiwanie ognisk zapalenia, gorączka o nieznanej etiologii,
 • lokalizacja gruczolaka przytarczyc,
 • podejrzenie wznowy raka tarczycy, przy ujemnym badaniu scyntygraficznym z I- 131,
 • diagnostyka chorób neurodegeneracyjnych, demencji – np. choroba Alzheimera, diagnostyka różnicowa demencji czołowo-skroniowej (ang. fronto-temporal dementia, FTD) i choroby Alzheimera (ang. Alzheimer’s disease, AD),
 • lokalizacja ognisk padaczkorodnych,
 • ocena żywotności mięśnia sercowego,
 • ocena zapalenia mięśnia sercowego.