Zostań podopiecznym fundacji

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) jest organizacją pozarządową wpisaną do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083356. Jesteśmy ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Towarzystwo zostało założone w 1990 roku, od maja 2004 roku ma status organizacji pożytku publicznego. Organizacja jest w większości prowadzona przez wolontariuszy, głównie osoby z SM, ich rodziny, przyjaciół.

Kontakt

22 241 39 86

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 

ul. Nowolipki 2a
00-160 Warszawa
NIP: 526-16-73-344